Политика за поверителност 

 

НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Доверието на нашите клиенти е изключително важно за нас, поради което подхождаме към данните на нашите потребители и клиенти, поверени на нас с голяма ангажираност. Искаме също така да предоставим ясна и прозрачна информация за това, каква информация събираме и защо я правим.

Тази Политика за поверителност справедливо и прозрачно определя правилата по отношение на събирането, използването, разкриването и съхраняването на лични данни, получени от нашите клиенти, и определя действията, които предприемаме, за да ги защитим.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, като се гарантира тяхната подходяща сигурност, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и случайна загуба, унищожаване или повреждане, чрез подходящи технически или организационни мерки. Данните се събират за конкретни, изрични и законни цели, до степента, отнасяща се до тях (ограничена до необходимото) и се съхраняват във форма, която позволява идентифициране на лицето, с което се отнасят, за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които специално изтеглени.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

Администраторът на данни по смисъла на Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. относно защитата на личните данни на физически лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (обикновено известна като „GDPR“) по отношение на личните данни на потребители, които са физически лица, е:

ПУЛС ТРЕЙД ЕООД със седалище в Железница, ул.Манастирище 29, София 1475, ЕИК 205777065.
Администраторът на данни е както оператор на Онлайн магазина, така и Продавач.

 

ЗА ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ако имате някакви въпроси, свързани с обработката на вашите данни, можете да се свържете с назначен от нас служител по защита на данните, като използвате следните методи за контакт:

по имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
писмено на адрес: Железница 1475, ул.Манастирище 29, София 

 

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ?

Само оторизирани служители на нашата компания имат достъп до вашите данни. Тези лица са били обучени от Администратора за правилната обработка на личните данни и са се ангажирали да ги обработват по начин, който гарантира най-високото ниво на сигурност на тези данни.

Никога не прехвърляме, продаваме или обменяме данните на нашите потребители и клиенти за маркетингови цели с други субекти, които не са свързани с нас.

Данните обаче могат да бъдат прехвърлени на някои външни субекти, необходими за предоставянето на нашите услуги. Такива получатели на данни са:

 • Компании, предоставящи транспортни услуги,
 • Организации, които поддържат онлайн плащания,
 • Други надеждни доставчици на услуги, които използваме за осъществяване на нашия бизнес: счетоводен офис (счетоводни услуги), агенции за провеждане на целеви кампании, доставчици на ИТ и програмиране, уебсайтови услуги, както и услуги, инструменти и скриптове, използвани на уебсайта, доставчици на софтуер решения, инструмент за е-маркетингово обслужване, субекти, тестващи удовлетвореността на клиентите,
 • Социални медии - в резултат на използването на плъгини за социални медии на нашия уебсайт, може да се споделя някаква информация за потребителите с доставчика на социални медии и евентуално да бъде представена в профила на социалната медия на потребителя, за да се споделя с други потребители. Ето защо, моля, прочетете политиката за поверителност на независимите доставчици на социални медии, за да научите повече.
 • Ако това се изисква от нас по закон, ние също споделяме вашите лични данни с упълномощени лица, включително съответните съдебни органи. Ако е необходимо, можем също така да прехвърляме вашите лични данни на публичните органи с цел борба с измамите и злоупотребите.

 

ЩЕ СЕ ПРЕДАВАТ ЛИ ДАННИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ?

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни на трети страни, т.е. извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на международни организации, но само на субекти, които предоставят адекватни гаранции и гарантират правата на субектите на данни и ефективни мерки за правна защита. По-специално, това включва използването от администратора на услуги, предоставяни от Google и Facebook, доколкото това е необходимо за постигане на целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Прехвърлянето се извършва въз основа на решение на Европейската комисия (т. Нар. Щит за поверителност), което потвърждава, че предприемачите със седалище в Съединените американски щати, които са се присъединили към програмата за защита на личните данни, разполагат с адекватно ниво на защита на личните данни. Имате право да получавате от администратора копия на лични данни, прехвърлени в трета държава.

 

КАКВИ КАТЕГОРИИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОТ КОИ ИЗТОЧНИЦИ СА?

Данните, които притежаваме, идват директно от субектите на данни. С други думи, ние получихме вашите данни от вас, когато сте направили покупка, създали сте акаунт в нашия магазин, за да използвате по-редовно нашия уебсайт, абонирали сте се за нашия бюлетин или просто да се свържете с нас.

Ние събираме информация в следните категории:

 • Име, фамилия, име на фирма, адрес, ЕГН, ДДС, телефонен номер, e-mail адрес и др.
 • История на пазаруване
 • История на комуникацията (чрез форма за контакт, имейл, социални медии или телефон)
 • Информация, запазена в бисквитки (за използването на нашия уебсайт)
 • Местоположение (IP)

 

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДАННИТЕ?

Вашите лични данни се обработват с цел изпълнение на договори за продажба, предприемане на действия по искане на Потребителя или Клиента преди сключването на такъв договор, както и за маркетингови или административни цели, включително:

 • обработка на заявки и известия, включително отговори на заявки, изпратени чрез формата за контакт на уебсайта на магазина,
 • регистрация и поддържане на потребителския акаунт - възможност за наблюдение на състоянието на историята на поръчките и покупките,
 • обработка на поръчка (свързване за цели, свързани с изпълнението на поръчката, обработка на плащания, доставка, изпращане на известия за състоянието на поръчката),
 • проучване на удовлетвореността на клиентите,
 • разглеждане на жалби,
 • извършване на сетълмент, фактуриране,
 • архивни цели: осигуряване на отчетност при изпълнението на задълженията, произтичащи от законовите разпоредби (съхранение на счетоводни документи) и по отношение на информацията за обслужваните клиенти,
 • маркетингови цели - статистически и маркетингов анализ, изпращане на търговска информация, поръчана от Клиента или Потребителя по електронна поща (бюлетин), съпоставяне на рекламната оферта с нуждите на клиентите,
 • създаване на списъци, анализи и статистика за вътрешните нужди на администратора (отчитане, планиране на развитието на услугите),
 • Изпълнение и съхранение на копия за сигурност - за да се гарантира поверителност, цялостност, наличност на системи за обработка на данни и да се гарантира възможността за бързо възстановяване на данни и / или достъп до тях в случай на неприемливи грешки

 

ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Обработката на данни изисква правно основание. GDPR предвижда няколко такива основни положения и в случай на дейността на нашия магазин различаваме следното:

 • необходимостта от обработка за сключване или изпълнение на договор, по който Клиентът е страна (член 6, параграф 1, буква б от GDPR)
 • необходимостта от обработка за цели, произтичащи от законни интереси, преследвани от администратора или трета страна (член 6, параграф 1, буква е от GDPR)
 • Вашето доброволно съгласие за използването на лични данни, изразено от Клиента или Потребителя - в случай на деца под 16 години съгласието трябва да бъде изразено от техните родители или законни настойници.

 

КАКЪВ Е СРОКАТА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ?

Личните данни на Потребителя или Клиента няма да се съхраняват за по-дълъг период, отколкото е необходимо за постигане на целта, за която са били събрани, т.е.

 • за продължителността на договора, както и за времето, през което Администраторът е длъжен да съхранява документи за продажба. Ние сме задължени да съхраняваме лични данни, които обработваме въз основа на данъчни и счетоводни законови разпоредби за период от 5 години след края на годината, през която изтече срокът за плащане на данъци.
 • до изтичане на давностния срок за претенции съгласно сключените разпоредби / договор - в случай на обработване с цел изпълнение на договора, упражняване или защита на претенции;
 • докато не се регистрирате от Онлайн магазина - в обхвата на обработката за регистрация и поддържане на Потребителския акаунт;
 • за неопределен период, но не по-дълго, докато не възразите или оттеглите съгласието си - за маркетингови цели (изпращане на бюлетин)
 • период от 13 месеца за създаване на персонализирани кампании (профилиране, проследяване на трафика на уебсайтове въз основа на бисквитките)
 • докато не се откажете от получаването на отговора (оттегляне на съгласието) - в случай на въпроси, изпратени чрез формата за контакт
 • След посочените периоди от време данните ще бъдат сигурно изтрити, унищожени или анонимизирани (криптирани по начин, който не позволява идентифициране на потребителя). В последния случай те ще бъдат допълнително съхранявани (обработвани) единствено за статистически и исторически цели.

 

РЕГИСТРАЦИЯ В МАГАЗИН

Създаването на акаунт изисква предоставяне на идентифицираща информация под формата на: потребителско име, имейл адрес. Като част от подбора е възможно информацията да се допълни с вашето име и други данни за контакт, като: телефонен номер, адрес за кореспонденция.

В случай на влизане чрез външна услуга за удостоверяване, предлагана от субекти, над които Администраторът няма контрол, например Facebook - Администраторът получава данни само под формата на имейл адрес на потребителя и само за целите на влизане като част от платформата (данните не се събират и запазват ).

Всички данни, събрани след регистрацията, ще бъдат обработвани в съответствие с тази политика за поверителност. В случай, че използваме личните данни на потребителя след получаване на неговото съгласие, потребителят има възможност да оттегли съгласие за обработка на данни и да изтрие данните по всяко време (как това може да стане, е описано в раздела "Права на лица, чиито данни се събират")

Личната информация, съхранявана в акаунта, се съхранява, стига потребителят да има акаунта. Бихме желали да Ви информираме, че за всички събрани лични данни могат да се прилагат други периоди на съхранение, за да се сключи договор с потребителя - да направи поръчка и нейното изпълнение и поради законовото задължение за обработка на такива данни.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките, т.е. бисквитките, са малки текстови файлове, съдържащи ИТ данни, които позволяват на сървърните страници да функционират правилно. Те се съхраняват в устройства на крайни потребители (компютърен твърд диск, лаптоп, карта с памет или смартфон). Тези файлове позволяват устройството на потребителя да бъде разпознато и външният вид да бъде адаптиран към неговите индивидуални нужди. Бисквитките изпълняват много важна функция, улесняват използването на Интернет, позволяват по-добро, по-бързо, по-безопасно и по-удобно използване. Бисквитките са необходими за влизане в потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайтове.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките могат да предоставят много важна информация за дейността на потребителя, за съдържанието, което той е разглеждал, какво е търсил, какво го интересува, как е адаптирал страницата към собствените си нужди. Те обаче не се използват, за да ви идентифицират. Те предоставят информация за компютърни данни и уеб браузъри, като предоставят малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя. Следователно бисквитките могат да се използват за:

 • адаптиране на съдържанието на уебсайтове към предпочитанията на потребителя (например по отношение на цветове, размер на шрифта, оформление на страницата) и оптимизиране на процеса на използване на уебсайтове,
 • създаване на анонимна статистика, която помага да се разбере как потребителите на уебсайта използват уебсайтове, което позволява по-доброто адаптиране на уебсайта към нуждите на потребителите,
 • запомняне на данните за вход и поддържане на сесията на потребителя на уебсайта, благодарение на което потребителят не трябва да въвежда отново данните за вход и парола на всяка подстраница на уебсайта,
 • помня избрани продукти, добавени в кошницата, за да направите поръчка,
  предоставяне на потребителя с рекламно съдържание, по-съобразено с неговите нужди (ремаркетинг - проучване на поведенческите характеристики на посетителите на магазина).

Видове бисквитки

Ние използваме технология за бисквитки на нашия уебсайт, за да приспособим нашия уебсайт към вашите индивидуални нужди. Можете да се съгласите, че въведените от вас данни ще бъдат запомнени и че можете да ги използвате, без да ги въвеждате отново следващия път, когато посетите нашия уебсайт. Тези данни ще бъдат запазени под формата на бисквитки. Това означава, че вашият компютър ще ги запомни, но ще ги споделя само като част от нашата услуга.Собствениците на други уебсайтове няма да имат достъп до тези данни.

Ние използваме следните видове бисквитки:

 • необходими бисквитки, позволяващи използването на услуги, достъпни като част от онлайн магазина, например бисквитки за удостоверяване, използвани за услуги, които изискват удостоверяване в магазина,
 • бисквитки, използвани за осигуряване на сигурност, например използвани за откриване на измама в областта на удостоверяване в магазина,
 • ефективност "бисквитки, даващи възможност за събиране на информация за това как да използвате уебсайтовете на магазина,
 • функционални "бисквитки", позволяващи на потребителя да запомни избраните от Потребителя настройки и да персонализира интерфейса на Потребителя по отношение на избрания език или регион на Потребителя, вход, парола, което подобрява комфорта при използване на уебсайтовете на магазина,
 • „рекламни бисквитки“, позволяваща доставката на персонализирано рекламно съдържание на Потребителите
 • Управление на бисквитките

Ако имате проблеми с използването на нашия уебсайт или не се съгласявате да персонализирате уебсайта, предлагаме да деактивирате бисквитките в опциите на вашия уеб браузър.

Как да промените настройките на бисквитките в различни браузъри?

По-долу ще намерите връзки към информация за това как да промените настройките на конкретни браузъри, за да ограничите или деактивирате функционирането на бисквитките и т.н., както и как да премахнете такива файлове от устройството си.

Трябва да се помни обаче, че правилната работа на потребителските акаунти, както и удобството за използване и работата с определени функционалности на нашия уебсайт зависи от активираните бисквитки.

Интернет анализ

За да оптимизираме постоянно и да подобряваме нашата оферта, използваме така наречените технологии за проследяване. За целта използваме Google Analytics и Google Мениджър на маркери.

Google Analytics

Този инструмент използва данни от нашия уебсайт, за да анализира статистическите данни на уебсайта на Google Inc. (Universal) Analytics от Google Inc. (Www.google.bg). Google (Universal) Analytics използва методи, които позволяват анализ на използването от страна на потребителя на уебсайта, например бисквитки, които са текстови файлове, записани на компютъра на потребителя. Информацията, генерирана по този начин във връзка с посещението на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се запазва там. Ако функцията за анонимизиране на IP е активирана на този уебсайт, IP адресът на потребителя се съкращава от Google, преди той да бъде прехвърлен на територията на държави-членки на Европейския съюз или други страни, подписали споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Анонимният IP адрес, изпратен от браузъра на потребителя като част от услугата Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google.

Потребителят може да избегне предаването на данни, генерирани от бисквитката, свързани с използването му на уебсайта (включително IP адреса) до Google и обработката на тези данни от Google, като изтегли и инсталира приставката на браузъра, достъпна на следния адрес: http: // tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg

Освен това можете да щракнете върху тази връзка, за да избегнете бъдещите данни да бъдат запазвани от Google Analytics на този уебсайт. След това бисквитката за отказ се записва в устройството на потребителя. След изтриване на бисквитките отново кликнете върху връзката.

 

ПРОФИЛИРАНЕ

Моля, имайте предвид, че вашите лични данни могат да бъдат обработвани по автоматизиран начин (включително под формата на профилиране), доколкото това е необходимо за предоставяне на рекламни и маркетингови услуги. Като част от профилирането, вашите предишни решения за покупка могат да бъдат анализирани, въз основа на които ще се опитаме да съответстваме на бъдещата оферта. Автоматизираната обработка или профилиране няма да има правен ефект или ще повлияе значително на ситуацията на потребителя.

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НА НЕ ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Моля, имайте предвид, че нямате законово задължение за предоставяне на лични данни, но това задължение може да произтича от специфични разпоредби. Последствието от предоставянето на лични данни може да бъде, по-специално, невъзможността да Ви предоставят услуги, по-специално невъзможността да сключите договор за продажба на стоки в онлайн магазина.

Ако това се изисква от закона, може да изискаме предоставяне на други необходими данни, например поради счетоводни или данъчни причини. Във всички останали аспекти предоставянето на вашите данни е доброволно.

 

ПРАВА НА ХОРАТА, КОИТО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪДЪРЖА

Вашите права относно обработените данни

Моля, бъдете сигурни, че можете да упражнявате всичките си права съгласно приложимото законодателство. Можете да поискате от администратора, наред с други, достъп, коригиране или дори изтриване на вашите данни, ограничаване на тяхната обработка, пренос на данни, да не подлежите на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Вие също имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни.

Можете да упражнявате правата си във връзка с:

 • заявки за корекция на данни: ще забележите, че вашите данни са неправилни или непълни;
 • искания за изтриване на данни: Вашите данни вече няма да са необходими за целите, за които са били събрани от Администратора; оттегляте съгласието си за обработка на данни; възразите срещу обработката на вашите данни предварително; Вашите данни ще бъдат обработени незаконно; данните трябва да бъдат заличени, за да се изпълни задължението, произтичащо от разпоредбата на закона;
 • искания за ограничаване на обработката на данни: ще забележите, че вашите данни са неправилни - за период, който позволява на администратора да проверява коректността на вашите данни; Вашите данни ще бъдат обработени незаконно, но няма да искате те да бъдат изтрити; Вашите данни вече не са необходими от администратора, но може да са ви необходими за защита или преследване на искове; или възразите срещу обработването на данни - докато не се установи дали законните основания от страна на Администратора преобладават на базата на възражението;
 • заявки за трансфер на данни: обработката на вашите данни се извършва въз основа на вашето съгласие или сключения с вас договор и обработката се извършва автоматично.
 • Правото на възражение срещу обработването на вашите данни

Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни, когато:

обработването на вашите лични данни се основава на законен интерес или за статистически цели, а възражението се оправдава от специалната ситуация, в която се оказвате,
Администраторът възнамерява да обработва или обработва данни за целите на директния маркетинг, опозицията може да се прилага и за обработка на данни в областта на профилиране,
Право на подаване на жалба

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от AutoPulse.Eu, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

Упражняване на привилегии

За да упражните горните права, можете да се свържете с администратора, като изпратите съответно съобщение в писмена форма или също по електронна поща, като използвате данните за контакт, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Оттеглянето на съгласието може да се извърши чрез изпращане на подходящо изявление. Пример за съдържанието му: „Действащ от името на (име на субекта) със седалище в (адрес на седалището) като свой (функция на лицето, което подава декларацията, заедно с демонстриране на разрешението си да представлява субекта) / или аз - име и фамилия, адрес - оттеглям съгласието си обработването на личните ми данни от AutoPulse.Eu"

 

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Администраторът обработва лични данни, използвайки компютърни системи и софтуер, осигуряващи сигурността на обработването на тези лични данни на най-високо ниво (като, наред с други, криптиране със системата за кодиране SSL и анонимност на предаваната информация, циклични промени в паролите за достъп до системата). Пулс Трейд ЕООД обработва вашите лични данни извън информационната система, използвайки технически и организационни мерки, за да осигури най-високото ниво на сигурност на обработката на лични данни.

Дата на актуализиране: 9 Септември 2019