Детайли за продукта

0 Рейтинг
Изчерпана наличност
Код на Продукта: SPW-4019

ПОРЪЧАЙ ПРЕЗ VIBER


S-Power Антифриз - концентрат -60⁰С (5 литра) е ефективна охлаждаща ниско-вискозна течност, предназначена за използване в охладителната система на двигатели с вътрешно горене, както и в качеството на топлоносител в топлообменни апарати, експлоатирани при ниски температури.

Начин на употреба: Антифризът в тази опаковка е концентрат. Разрежда се с дестилирана или дейонизирана вода с съотношение според желаното ниво на ефективност и студозащита.

 • При разреждане 2 : 1 (антифриз / дестилирана вода) за студозащита до -25⁰С
 • При разреждане 1 : 1 (антифриз / дестилирана вода) за студозащита до -18⁰С

Предупреждения за опасност:

 • H302: Вреден при поглъщане
 • H373: Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция

Препоръки за безопасност:

 • P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
 • P102: Да се съхранява извън обсега на деца
 • P103: Преди употреба прочетете етикета
 • P260: Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P264: Да се измият ръцете старателно след употреба
 • P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
 • P301+P312: При поглъщане - незабавно се обадете в Център по Токсикология или на лекар при неразположение.
 • P314: При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
 • P330: Изплакнете устата
 • P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.

Има още няма отзиви за този продукт.

Моля влезте за да напишете отзив. Вход